Elæringens potentiale

Uddannelser baseret på elæring bliver mere og mere populære. Men der findes ikke belæg for, at elæring skaber den påståede pædagogiske merværdi. Projektet undersøger derfor, hvordan man kan optimere et læringsmiljø ved hjælp af elæring.

Elæring er et begreb, der ikke har nogen entydig definition. Det bruges til at beskrive enhver form for læringsmiljø, der er kvalificeret gennem anvendelsen af moderne teknologi – ikke mindst computere. Men der kan anvendes flere teknologier i elæring. Anvendelsen af terminologien er blevet så generel, at den har mistet noget af sin betydning. Nogle forbinder elæring direkte med fjernundervisning, men det er blot et udgangspunkt og elæring har i dag udviklet sig til at være meget mere. Et kriterium for en definition på elæring er, at definitionen beskriver et læringsmiljø, der designmæssigt er ændret som en konsekvens af anvendelsen af moderne teknologier. Ofte er læringen uafhængig af tid og sted.

Projektet giver et overblik over elæringens potentialer og effekt. Alt for ofte konfronteres vi med udsagn om elæringens velsignelser uden at der foreligger empirisk belæg eller anden dokumentation for, at elæring nu også skaber den påståede pædagogiske merværdi. Projektet beskriver derfor status på området og giver en række anbefalinger til, hvorledes man kan optimere et læringsmiljø ved hjælp af elæring. Reviewet opsummerer de væsentligste offentlige kilder og forskningsartikler, som enten beskriver anvendelsen af elæring eller giver et bud på elæringens potentiale og effekt.

Den grundlæggende forskel i elæring i forhold til traditionel undervisning er adskillelsen i tid og rum.  I de senere år har forbedret teknologi ændret mulighederne i elæring drastisk. Evnen til at skabe virtuelle klasseværelser i virtuelle læringsmiljøer har gradvist nedbrudt den modstand, der altid opstår, når ny teknologi skal implementeres i uddannelsessystemet. Denne proces er blevet hjulpet godt på vej af en ny generation, for hvem computere er et vilkår og ikke et valg. Fortsætter udviklingen vil uddannelser baseret på elæring inden for en årrække med stor sandsynlighed være de mest respekterede og eftertragtede.