mPc i Danmark

Media Playing Communities (mPc) er et EU projekt hvor der er deltagende institutioner fra Ungarn, Romanien, Spanien, Østrig, Tyskland, England, Italien og Danmark. Som det eneste land stiller Danmark med to institutioner, nemlig Social og sundhedsskolen i Århus og Enhed for it, medier og læring (VIL), Professionshøjskolen UCC. De deltagende institutioner er dels selvejende organisationer der driver daginstitutioner og undervisningsinstitutioner.

Dreng tager et billede

Projektet, der henvender sig til børnehavebørn, ansatte i børnehaver, forældre til børn i børnehaver, pædagogiske konsulenter og beslutningstagere, blev skudt i gang i januar 2008, og løb til og med efteråret 2009.

Ideen med projektet

De fleste børn har i dag adgang til et utal af forskellige elektroniske medier, og allerede i børnehaven taler børnene om deres brug af disse medier som Game Boy, computer og mobiltelefoner. Det er ikke alle børnene, der selv har direkte adgang dette elektroniske legetøj, men gennem historier fra store søskende og de større børn i institutionen samt forældrenes fascination for deres nye elektronik er disse medier blevet en integreret del af børnekulturen helt ned i børnehaven. Der er mange lege om og med look-alike mobiltelefoner, bærbare computere m.v.

På den anden side fylder de elektroniske medier meget lidt i det pædagogiske arbejde. Den grundlæggende ide med projektet er derfor at udvikle nye måder at arbejde pædagogisk med it og medier i børnehaver, med særlig vægt på det at lege. Samtidig er det planen at udvikle nye læringsmaterialer til de ansatte i institutionerne og børnenes forældre, så de kan takle børnenes store fascination af it og de andre nye medier.

VILs opgaver i projektet mPc

Projektet mPc var organiseret på den måde at der dels foregik en transnational koordinering, en transnational erfaringsudveksling, et transnationalt samarbejde om at udvikle de ovennævnte nye måder at arbejde pædagogisk med it og medier og materialer om dette, samtidig med at de enkelte deltagende institutioner samarbejdede med børnehaver lokalt i det område de ligger.

VIL deltog i de koordineringsmøder, hvor de deltagende institutioner mødets for at koordinerer de nationale aktiviteter og for at planlægge de fælles aktiviteter. Endvidere havde VIL nogle opgaver i det samlede projekt, vi specielt skulle fokusere på. Det drejede sig om, at vi havde ansvaret for en 30 min dokumentar video der skal dokumentere arbejdet i de otte deltagende lande, vi skulle udvikle vejledninger for lokale mPc grupper herunder undervisningsmaterialer til ansatte i børnehaver og børnenes forældre, udvikle et evaluerings design og deltage i de forskningsaktiviteter der foregår i forbindelse med projektet.

Den anden del af projektet er den nationale del, hvor hver deltagende institution i samarbejde med lokale børnehaver eller lignende institutioner skulle udvikle, hvad vi indtil vi har fundet et bedre ord på dansk, kalder ”medielegende fællesskaber”. Det vil sige etablering af miljøer i og omkring børnehaver, hvor børn og voksne kan lære om og lege med it og medier sammen.

At vi også skriver omkring børnehaver, betyder at vi støttede etablering af et samarbejde (medielegende netværk) hvor børnene i børnehaven og udveksler produkter, har fælles projekter i forhold til brugen af medier sammen med andre daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner eller virksomheder i lokalområdet.

På besøg i børnehaven

En væsentlig del af projektet var, at VIL deltog direkte i medieleg sammen med børn og voksne i børnehaven. Medielegen har til formål at vise børn og voksne, hvordan nye medier kan inddrages i gamle lege, hvordan nye lege kan opstå med nye medier og disse nye medier kan inddrages i den daglige pædagogik. Samtidig ønskede VIL at indsamle erfaringer fra, hvordan medieleg foregår i børnehaver.

dreng_ser_billede

Undervisning af personalet

Vi tilbød generel it- og medieundervisning af personalet, med den hensigt at personalet kunne deltage aktivt i de aktiviteter, vi lavede sammen med børnene. Samtidig var formålet med undervisningen, at personalet ville være i stand til at fortsætte de mediepædagogiske aktiviteter efterfølgende.

Undervisningen foregik som udgangspunkt i børnehaven eller i en af de andre børnehaver der var med i projektet. Det var op til den enkelte børnehave om det var udvalgte medarbejdere eller hele personalet der deltog i undervisningen, og omfanget og placeringen af undervisningen aftaltes mellem VIL og børnehaven.

Transnational mobilitet

I projektperioden blev der afholdt to transnationale mobilitetsmøder hvor enkelte børn, forældre og pædagoger fra de deltagende institutioner deltog i en fælles medieleg og erfaringsudveksling. Disse to møder blev afholdt d. 22. – 25. september 2008 i Graz, Østrig og i Udine, Italien og d. 4. – 7. maj 2009 i Carnwall, England og i Gentofte, Danmark.

Lokale ”medielegende fællesskaber”

Projektet havde endvidere, som navnet antyder, til formål arbejde på at etablere lokale ”medielegende fællesskaber” med børnehaven som centrum. Tanken var at der kan etableres virtuelle netværk hvor børnene i børnehaven kan dele tegninger, dele billeder eller lignende med andre i lokalområdet, forældre, skoler, andre daginstitutioner, kulturinstitutioner eller lokale virksomheder.

Som et led i samarbejdet blev det forventet, atden enkelte børnehave havde mulighed for:

Dreng og pige ser billeder