Børnehaven er online!
En dansk historie om networking i fællesskaber
Af Steen Søndergaard, UCC

Artiklen er oversat fra engelsk, The kindergarten is online! der er en lille inspirations pamflet lavet i forbindelse med EU projektet mediaPLAYINGcommunities (http://mediaplaying.eu).


Brug internettet til at kommunikere med omgivelserne
– eller kommunikere med dem hjemme i børnehaven!

 

 

Et ud af mange spørgsmål der blev stillet da vi præsenterede mPc projektet rundt omkring i Europa var, hvorfor børn skal udstyres med computere og anden ny teknologi i børnehaven, når børnehaven kunne være det sted børnene kunne få en god ”gammeldags” barndom.

I projektet leger vi med fotografering, lyd, video, computere osv. sammen med børnene og vi afprøver nye måder at lege med medier på. Og en af disse nye måder er at bruge internettet.

Børnehavebørn rundt omkring i Europa er allerede på internettet selvom de fleste pædagoger mener at de ikke bør være det. De bruger computere sammen med deres ældre brødre og søstre, de spiller forskellige spil på nettet og ser små film på steder som YouTube.

Det spørgsmål vi vil blive stillet efterfølgende er så, hvorfor børnene skal lære at bruge internettet i børnehaven, når der er så mange farer børnene ikke kan gennemskue. Og svaret må være:

Derfor!

Denne tekst er en indledende præsentation af hvordan man kan bruge internettet som et pædagogisk redskab i børnehaven. Enten til at kommunikere med andre børnehaver, forældre, og med de børn der er hjemme i børnehaven når andre børn er på udflugt eller til at kunne bruge internettet til at se på noget, der foregår et andet sted samtidigt.

På den danske del af mPc hjemmesiden er der både inspiration og vejledning (både på dansk og engelsk) som du kan buge, hvis du gerne vil påbegynde medieleg på internettet i din børnehave. Du vil finde mere information på denne side: www.mediaplaying.eu

Præsenter børnehaven for jeres omgivelser

Hvis din børnehave ikke har en officiel hjemmeside eller hvis I ikke har adgang til at lægge informationer ind på hjemmesiden, kan I bruge ”blogs” sammen med børnene for at vise forældre og bedsteforældre osv. hvad I laver i børnehaven.

At bruge internettet til at præsentere hvad børnene laver til daglig i børnehaven mindsker afstanden mellem det der foregår i børnehaven og det der foregår hjemme. Børnene kan vise billeder af aktiviteterne i børnehaven til forældrene når de snakker om hvad der foregik i børnehaven en bestemt dag.

Ved at bruge blogs har pædagogen nem og hurtig adgang til at lægge materiale ud på nettet sammen med børnene. Pædagogen finder den hjemmeside hvor bloggen er, logger på og vil så være i stand til at lægge materiale ud på bloggen i redigeringsprogrammet med få redskaber, så som at gøre teksten fed, indsætte hyperlinks, billeder eller videoklip, eller ved at vedhæfte andre filer.

Til venstre kan du se redigeringsfeltet i en blog hvor en dreng fra Gentofte ar lagt sit manipulerede billede ud for at vise hvordan de laver det vi kalder for ”sampling picture-painting” teknikken hvor børnene limer billedet sammen med lærred (med limen på motivet), og efter en dag eller to tager man forsigtigt papiret med vand. Nu er motivet på lærredet og klart til at blive ”redigeret” med pensel og maling. Til højre kan du se den endelige hjemmeside.

Lav historier sammen ved at bruge internettet

At kommunikere via nettet er mere end bare at udbrede en tekst. Ved at bruge servicer til at dele fælles billeder så som f.eks. Flickr1 kan børnene i de forskellige børnehaver udveksle billeder. I projektet har vi eksperimenteret ved at lade en gruppe børn i en dansk børnehave tage nogle billeder, manipulere dem og sat dem i rækkefølge for at digte en historie ud fa billederne2. Efterfølgende skrev pædagogerne historierne ned i et tekstredigeringsprogram.

Børnene lavede også tegninger af noget der var foregået i børnehaven, f.eks. om jule- eller påsketraditionerne, lagde dem ud på internettet og så kunne børnene lære om traditionerne i de andre lande. Nedenfor er et bilede fra en østrigsk pige, Vici, som fortæller om påsketraditionen i hendes børnehave.”Påskeharen er kommet med tolv æg til jer. Kan i finde dem? Påskeharen er også skjult på billedet, men man kan kun se et øre. God påske og mor jer – I ønskes alt det bedste fra Vici (jeg er 6 år gammel og går i første klasse…)”


Fuglen i fuglekassen

I børnehaven Brobækhus i Gentofte har de købt et trådløst webcam til at sætte op i en fuglekasse så børnene i børnehaven kan følge et par rugende fugle på computerskærmen, og senere se fuglene fodre deres unger. Når de første gang ser fuglene på skærmen, kan det være svært for de yngste børn at forstå, at det der sker på skærmen er det der sker i fuglekassen udenfor huset.

Ved at følge processen fra æg til fugl i fuglekassen lærer børnene om naturen, men de lærer også hvordan video er et billede af virkeligheden.

En anden måde at lege med webcam på, er at streame video live3 til din egen computer. Når du streamer videoer live vil der være en forsinkelse af billedet på skærmen. En leg kan f.eks. være at se når du fx bevæger armen, så vil der gå nogle sekunder før du kan se det på skærmen. Det er sjovt at se.I børnehaven Brobækhus har de købt et trådløst webcam til at sætte op i en redekasse så børnene i børnehaven på en skærm kan følge et par fugle der ruger æg, og senere følge fugle mens de fodrer ungerne.

 

Live video streaming mellem to børnehaver

Bambuser er en gratis internetservice hvor du kan streame video live til en hjemmeside direkte fra et webcam eller en mobiltelefon. Hvis du bruger Bambuser kan du vælge at se det direkte fra Bambusers webside4 eller du kan vælge at vise det på din egen hjemmeside ved brug af ”embed” funktionen på samme måde som du kan vise videoer fra f. eks. YouTube på din egen hjemmeside.

Kvaliteten af de videoer du kan sende til Bambuser afhænger selvfølgelig af kvaliteten af det kamera du bruger, på upload hastigheden på din internet forbindelse og endelig også af hvor mange brugere der uploader på Bambuser samtidigt.

Det er stadig noget nyt at bruge Bambuser til at streame video, og samtidig kan man ikke være sikker på at sende live TV i høj kvalitet på internettet hvis man bruger en gratis service. I vores eksperimenter med live broadcasting af vider ved brug af Bambuser har vi nogle gange sendt i høj kvalitet og andre gange skulle vi være glade for bare at kunne se hinanden.

I stedet for at bruge Bambuser til at sende mellem to børnehaver kan man sende via Microsoft Messenger eller Skype, der begge udbyder live videokommunikation, men der er mere end en fordel ved at bruge Bambuser eller lignende servicer. Som beskrevet ovenfor kan man ved at bruge Bambuser lægge videoen ud på en hjemmeside, hvilket vil sige at du kan sende til mange computere samtidigt, mens Messenger og Skype er konstrueret til at kommunikere mellem to computere. I Bambuser er det let at få billedet til at fylde hele skærmen så flere børn kan se transmissionen samtidigt. Endelig gemmer Bambuser automatisk videoen, så man kan se den igen senere.


Børn, forældre og pædagoger fra England, Tyskland og Østrig deltog i et mødet i Cawsand mens børn, forældre og pædagoger fra Danmark, Spanien, Italien, Ungarn og Rumænien deltog i mødet i Gentofte.

 

I mPc projektet blev der afholdt to mobilitymøder samtidigt i Cawsand, Plymouth, og i Gentofte. Børn, forældre og pædagoger fra England, Tyskland og Østrig deltog i mødet i Cawsand, og børn, forældre og pædagoger fra Danmark, Spanien, Italien, Ungarn og Rumænien deltog i mødet i Gentofte. Det vil sige at deltagerne fra mPc projektet var samlet samtidigt på to forskellige steder med stor fysisk afstand.

Under mødet kunne vi sende underholdningen fra den officielle velkomst i Gentofte hvor vi sang den samme sang på de forskellige sprog til deltagerne i Cawsand ved at bruge Bambuser. Senere kunne børnene vise nogle af deres produkter fra de to dages aktiviteter med medieleg.

Du kan læse mere om vores eksperimenteren med videoudsendelse i børnehaver på den danske del af vores webside (Både på dansk og engelsk): http://mediaplaying.eu

Endelig var anden halvdel af overskriften ”eller kommunikere med dem hjemme i børnehaven”. Det vil blive mere almindeligt at have trådløs internetforbindelse, og når man har det på en bærbar computer er det ikke længere kun muligt at sende fra børnehaven og ud til omgivelserne. Det vil også være muligt at sende hjem til børnehaven fra en ekskursion.

Noter
1 http://www.flickr.com
2 I forhold til at blive inspireret til hvordan man kan hjælpe børn til at komponere gode historier, vil jeg anbefale Rodari, Gianni, Fantasiens grammatik: en indføring i kunsten at digte historier; Hans Reitzel Forlag  
3 At streame video live betyder, at du sender video til internettet, og folk kan se det på en hjemmeside på samme tid.
4 http://www.bambuser.com
5 Billederne i denne artikel er taget af Marianne Byth, Børnehaven Brobækhus, Gentofte

 

Læs hele artiklen. Download den der: Her!