Under konstroktion

Frank Støvelbæk
Underviser

fs@ucc.dk
4189 8074

Steen Søndergaard

Kort præsentation

Underviser på Pædagoguddannelsen Sydhavn

Publikationer

Søndergaard, S. & Støvelbæk, F (2012). Ddigital kultur kommer ikke fra iPad’s - alene. I) NUL TIL FJORTEN: Dansk Pædagogisk Forum, Nr. 3/2012 om it i institutionen

Søndergaard, S. & Støvelbæk, F (2012). Kommer digital kultur fra iPad’s? I Petersen, A. K. & Kallesøe, H. (Red), Teknologi, mennesker, faglighed: muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver. Aarhus: Systime

Omtale

Asteriks nr. 64 - December 2012

Projekter

Medieplaying communities - mPc

Digital kultur i børnehaven