Steen Søndergaard
Lektor i pædagogik

sts@ucc.dk
4189 7871

Steen Søndergaard

Kort præsentation

Digital laboratorium
Konsulent

Program for Børn & unge
Underviser på diplomuddannelsen; Kommunikation og medier
Underviser på diplomuddannelsen; Unge og voksnes lærerprocesser
Underviser på diplomuddannelsen; Børns sprog
Projektleder

Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn
Underviser i pædagogik
Koordinator for merituddannelsen
Studiecenterkoordinator

Artikler

Søndergaard, S. (2013) Digital kultur er mere end læringsspil! I Børn Kunst Kultur – i en hverdag der dur. Inspiration til pædagoger, lærere, kunstnere og kulturformidlere. Kulturstyrelsen. Tilgængelig på: http://www.boernekultur.dk 

Christensen, O. & Søndergaard, S. (2013) Inklusion og undervisningsdifferentiering - med digitale værktøjer. Skolen i morgen, Tidsskrift for skoleledere. Nr. 4. 16. Årgang, 2012/2013

Søndergaard, S. (2013) Børns leg og læring med nye digitale teknologier. MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik - Tidsskrift for undervisere, formidlere og forskere. Nr. 1/2013 Tilgængelig på: http://www.ind.ku.dk/mona

Christensen, O. & Søndergaard, S. (2013) Det drejer sig om digital dannelse. Tilgængelig på: http://www.ucc.dk

Søndergaard, S. & Støvelbæk, F (2012). Digital kultur kommer ikke fra iPad’s - alene. I) NUL TIL FJORTEN: Dansk Pædagogisk Forum, Nr. 3/2012 om it i institutionen

Søndergaard, S. & Støvelbæk, F (2012). Kommer digital kultur fra iPad’s? I Petersen, A. K. & Kallesøe, H. (Red), Teknologi, mennesker, faglighed: muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver. Aarhus: Systime

Christensen, L & Søndergaard S.(2009). Planlægning af netbaseret undervisning: udkast til en helhedsorienteret didaktisk model. I Rander, H. & Boysen, L. & Goldbech. O. (Red), En moderne voksendidaktik. København: Alinea

Søndergaard, S. (2009). A Danish story about community networking. I Helmrich, M. (Red), mPc handbook. Kiel: Institut für berufliche Aus - und Fortbildung gGmbH - oversat til dansk, tysk, italiensk, spansk, ungarsk og romansk

Søndergaard, S. (2009). Bringing Dolls to Life with Media: The technical approach. I Helmrich, M. (Red), mPc handbook. Kiel: Institut für berufliche Aus - und Fortbildung gGmbH - oversat til dansk, tysk, italiensk, spansk, ungarsk og romansk

Søndergaard, S. (2009). Evaluation of the inspiration visits; A reflection on the benefits the project got from the inspiration visits. I Helmrich, M. (Red), mPc handbook. Kiel: Institut für berufliche Aus - und Fortbildung gGmbH - oversat til dansk, tysk, italiensk, spansk, ungarsk og romansk

Søndergaard, S. (2009). Making Doll Films with Children: The theoretical approach. Tilgængelig på: http://mediaplaying.eu

Thestrup. K. & Søndergaard, S. (2009). The evaluation design; Introduction to the evaluation of the mediaPLAYINGcommunities project. I Helmrich, M. (Red), mPc handbook. Kiel: Institut für berufliche Aus - und Fortbildung gGmbH - oversat til dansk, tysk, italiensk, spansk, ungarsk og romansk

Delfs, H. & Matthiesen, J. & Søndergaard, S. (2008). Blended learning som støtte for skriftligt svage. Tilgængelig på: http://digitalkultur.dk

Groth, K. & Søndergård, S. & Jensen, L. D. (2008). Studerende som aktører i vidensinfrastrukturen. I Gudiksen, B. & Weinreich, E. & Rasmussen, P. A. (Red), Mod bedre viden; En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner. København: CVU Storkøbenhavn

Søndergaard, S. (2007). Dukketeater i samarbejde med børn. I Mikkelsen, P. & Holm-Larsen, S. (Red), Udtryk, musik og drama. København: Kroghs Forlag

Lorentsen, B. H. & Søndergaard, S. (2005). Symbolsk vold i børnehaven; Tilgængelig på: http://mediaplaying.eu

Blog indlæg

Børnehaven og indskolingen er (også) online, It-bliggen - EMU Danmarks undervisningsportal, 11. juni 2012

Digitaldannelse - lige så vigtig som at kunne læse?, UCC Blog - Den digitale linedans, 30. april 2012

Hvorfor taler vi om digital kultur, UCC Blog - Den digitale linedans, 25. april 2012

Resultater af pilotundersøgelsen i mPc projektet, UCC Blog - Den digitale linedans, 24. april 2012

Digital kultur i børnehaven og indskolingen, UCC Blog - Den digitale linedans, 22. april 2012

Projekter

Digital kultur i børnehaven

Medieplaying communities - mPc

Efekt af elæring

Medialearning in kindergarten - MIKI

Blended learning som støtte for skriftligt svage