Digital kultur

Netværket Digital kultur er et tværfagligt netværk, der har til formål at udvikle professionshøjskolens anvendelse af tidens informations- og kommunikationsteknologier på alle pædagogiske niveauer eksternt såvel som internt i UCC.

Det vil sige både i forhold til studerendes og kursisters medieanvendelse såvel som professionshøjskolens egne underviseres mediekonpetencer.

Målet er at koncepualisere it-og medieanvendelsen i alle professionshøjskolens aktiviteter. Det kræver en mediekulturel udviklingsproces. Da udgangspunktet for enhver organisatorisk og pædagogisk omstillingsproces altid er den lokalt forankrede status, betyder det at projektgruppen bygger alle forandringstiltag på dokumenterede behov, der er lokaliseret gennem aktuelle kvalitative og kvantitative undersøgelser.

En forudsætning for at dække hele professionshøjskolen overgang til digital kultur og gøre anvendelsen af tidens informations- og kommunikationmedier til standardværktøjer er at etablere et reelt samarbejde mellem grund-, videre og efteruddannelse.