Forskningsprocessen i Digital kultur i børnehaven

Denne lille artikel vil gennemgå den forståelse og den tilgang vi i projektet Digital kultur i børnehaven har haft til vores undersøgelsesarbejde med udgangspunkt i metoden Grounded Theory, der på dansk kan kaldes Funderet teori, hvad jeg vælger at gøre efterfølgende.

Oplægget til artiklen er skrevet som inspiration til observationsarbejdet i projektet, og de resultater der nævnes i artiklen stammer i en vis grad fra udviklingsprojektet mediaPLAYINGcommunities (mPc), der var et EU finansieret projekt med deltagelse af institutioner fra Ungarn, Rumænien, Spanien, Østrig, Tyskland, England, Italien og Danmark. Som det eneste land stillede Danmark med to institutioner, nemlig Social og sundhedsskolen i Århus og Enhed for it, medier og læring (VIL), Professionshøjskolen UCC. De deltagende institutioner er dels selvejende organisationer der driver daginstitutioner og undervisningsinstitutioner. Der ud over deltog et mindre antal børnehaver (førskoler) i hvert af de deltagende lande.

Digital kultur i børnehaven bygger på erfaringerne fra mPc, men har ikke i samme grad til hensigt at udvikle nye måder at inddrage it og medier i det pædagogiske arbejde, men højere grad til hensigt at undersøge, hvad der sker i mødet mellem de professionelle (pædagogerne) og børnene når den nye digitale teknologi inddrages i det pædagogiske arbejde. Digital kultur i børnehaven er et pilotprojekt hvor vi undersøger ”den digitale kultur” både i forhold til hvordan den indgår i organisationskulturen og i hvordan den indgår i børnekulturen.

Dette undersøges på to meget forskellige måder. I forhold til organisationskulturen er der lavet en spørgeskemaundersøgelse der er sendt til alle landets kommuner, og som viser hvordan den nye digitale teknologi stort set alene tænkes anvendt i de administrative processer og ikke i de pædagogiske processer (rapporten fra denne undersøgelse kan findes på hjemmesiden http://digitalkultur.dk).

Det undersøgende arbejde i forhold til de digitale elementer i børnekulturen og i det pædagogiske møde er af en mere sociologisk / antropologisk art med kvalitative interview og observationer. Denne metode beskrives nedenfor, men jeg vil først komme ind på projektets videnskabs metodiske udgangspunkt.

Hele artiklen kan downloades i pdf: Her!